Svetainės medis Klauskite Neįgaliems Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

LtIEng
Apie mus |Struktūra ir kontaktai |Teisinė informacija |Veiklos sritys |Administracinė informacija |Kaip mus rasti |Klauskite
tarp

Su mumis galima susisiekti:

Tel.: (8 5) 270 0107
Faks. (8 5) 273 7397
El. paštu smlpc@smlpc.lt

 

Kontaktai žiniasklaidai:

Tel. (8 5) 236 04 99

Mob. tel. 8 699 40891

Naujienos
Aktualijos
Nuotraukų galerija
Radijo laidos
Pranešimai žiniasklaidai
Aplinkos sveikata
Europos aplinkos ir sveikatos procesas
Aplinkos oras
Būstas
Elektromagnetiniai laukai
Klimatas ir sveikata
Medicininių atliekų tvarkymas
Maudyklos
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
Transportas, sveikata ir aplinka
Vandens ir sveikatos protokolas
Neinfekcinių ligų profilaktika
Ligų profilaktika
Sveikatos stiprinimo programa, skirta ŠKL ir CD profilaktikai
Sužalojimų prevencija
Aplinkos ir sveikatos rodikliai
Mityba ir fizinis aktyvumas
Mityba
Rekomenduojami perspektyviniai valgiaraščiai
Maisto sauga
Mitybos duomenų bazė
Maisto produktų cheminės sudėties duomenų bankas
Maisto produktų sudėties stebėsena
Europos maisto saugos tarnyba
Codex Alimentarius komisija
Fizinis aktyvumas
Teisės aktai
Žindymo skatinimo komitetas
Vaikų sveikata
Aktyvi mokykla
Sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose
Sveikatą stiprinanti mokykla
Specialistų tobulinimas
Profesinio tobulinimo kursai
Lektūra
Programų derinimas
Sveikatos mokymas
Renginiai
Lektūra
Patarimai
Patirties sklaida
„Kaip dirba kiti“– BST geroji patirtis
Ugdymo ir mokymo ataskaitos
Programos ir projektai
Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiami projektai
Tarptautiniai projektai
Valstybinės programos
Renginiai
Būsimi renginiai
Įvykę renginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRACIJA  Į NUOTOLINIUS 

PRIVALOMOJO HIGIENOS MOKYMO

KURSUS IR (AR) ATESTACIJĄ

 

 

Aktualijos
Visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita organizavimas karantino metu 2020.11.27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme  nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos (toliau – ataskaita) rengėjas, parengęs ataskaitą, privalo su ja supažindinti visuomenę. Jis ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatyto viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo, pagal nustatytus reikalavimus turi paskelbti informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, kuriai parengta PVSV ataskaita. PVSV ataskaita privalo būti viešai eksponuojama ne mažiau kaip 10 darbo dienų seniūnijos administracinėse patalpose arba kitoje pasirinktoje su seniūnija suderintoje vietoje, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla. Taip pat ataskaitos rengėjas turi sudaryti sąlygas visuomenei su ataskaita susipažinti jo buveinėje arba jo veiklos vykdymo vietoje bei paskelbti ataskaitą ar jos santrauką savo interneto svetainėje. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas turi vykti seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose, esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla. Daugiau skaitykite  „Aplinkos sveikata – Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas“ skiltyje.

Metodinės rekomendacijos „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas“ 2020.11.26

Pristatome parengtas metodines rekomendacijas „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas“. Jos yra skirtos mokytojams. Naudodamiesi šiomis metodinėmis rekomendacijomis, mokytojai galės patraukliai mokiniams pateikti sveikos mitybos esmines žinias bei išaiškinti fizinio aktyvumo naudą sveikatai.

Metodines rekomendacijas sudaro šeši susiję moduliai, kuriuose medžiaga dėstoma nuosekliai, nuo paprastų temų pereinant prie sudėtingesnių. Jų tikslas − suteikti mokiniams žinių ir supratimo fizinio aktyvumo bei sveikos mitybos temomis, formuojant vaikų sveikos gyvensenos įpročius. Šias rekomendacijas rengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos, VšĮ „Tikra mityba“ ir kitų institucijų specialistai.

Metodinės rekomendacijos buvo rengiamos pagal ilgalaikį sveikos gyvensenos ugdymo „Sveikatiados“ projektą, kuris yra finansiškai remiamas Valstybino visuomenės sveikatos stiprinimo fondo ir kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija. Jos publikuojamos „Metodinė medžiaga – Mityba“ skiltyje.

Parengta 2020 metų aplinkos ir sveikatos rodiklių ataskaita 2020.11.26

Aplinkos ir sveikatos rodiklių ataskaita kasmet rengiama vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. V-109 „Dėl Aplinkos ir sveikatos rodiklių sąrašo ir Duomenų ir informacijos srautų aplinkos ir sveikatos rodikliams apskaičiuoti teikimo taisyklių patvirtinimo“ . 

2020 metų aplinkos ir sveikatos rodiklių ataskaitą publikuojama „Neinfekcinių ligų profilaktika – Aplinkos ir sveikatos rodikliai“ skiltyje“.

Vandens ir sveikatos protokolas ir Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.: praktinis bendrų tikslų įgyvendinimo vadovas 2020.11.24

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro ir Jungtinių Tautų Europos ekonomikos reikalų komisijos parengto leidinio „Vandens ir sveikatos protokolas ir Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.: praktinis bendrų tikslų įgyvendinimo vadovas“ pagrindinis  tikslas – iliustruoti, kokią naudą gali atnešti suderinti Vandens ir sveikatos protokolo uždavinių ir Darnaus vystymosi darbotvarkės tikslų įgyvendinimo veiksmai, pristatyti tokių veiksmų įgyvendinimo metodines rekomendacijas bei parodyti šių dviejų dokumentų bendrumą. Vadovas yra informacijos šaltinis suinteresuotosioms šalims, įskaitant nacionalinius sprendimus priimančius asmenis, kuriems pavesta planuoti ir plėtoti politiką vandens, sanitarijos, sveikatos ir kituose sektoriuose ir kurie dalyvauja arba remia Darnaus vystymosi darbotvarkės įgyvendinimą.

 

Daugiau skaitykite  „Aplinkos sveikata –  Vandens ir sveikatos protokolas“ skiltyje.

Nuotoliniai mokami kursai „Privalomojo higienos įgūdžių mokymas“ 2020.11.20

2020 m. lapkričio 17–20 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras vykdė nuotolinius mokamus profesinio tobulinimo kursus visuomenės sveikatos specialistams, turintiems licenciją verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu.

2020 m. lapkričio 17–18 d. vyko 18 akad. val. įvadiniai kursai specialistams, pradedantiems verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu pagal programą „Privalomojo higienos įgūdžių mokymo pagrindai“, kursų kaina 53,00 EUR.

2020 m. lapkričio 17–20 d. vyko 48 akad. val. kursai specialistams, besiverčiantiems privalomuoju higienos įgūdžių mokymu pagal  programą „Aktualūs privalomojo higienos įgūdžių mokymo klausimai“, kursų kaina 76,00 EUR. Daugiau skaitykite „Specialistų tobulinimas – Profesinio tobulinimo kursai“ skiltyje.

Apie saugų vaistinių augalų ir jų preparatų vartojimą 2020.11.17

Tyrimų duomenimis, du trečdaliai suaugusių Lietuvos gyventojų negaluodami yra linkę vartoti natūralias priemones: vaistažolių arbatas, tinktūras ar augalines ištraukas, vitaminus. 71 proc. apklaustųjų atsakė, kad, jų nuomone, tinkamiausias būdas įveikti sveikatos sutrikimus – iš pradžių naudoti natūralias priemones, o tik vėliau, jeigu jos nepadeda, vartoti vaistus.

Straipsnis „Fitoterapija ir sveikata“ skirtas savigydos prevencijai. Jame aptariami vaistų, tiek cheminių, tiek augalinių, saugaus vartojimo aspektai, sąveikos su kitais vaistais vengimas, atkreipiamas dėmesys į galimus pavojus ir riziką sveikatai dėl netinkamo augalinių vaistų vartojimo. Straipsnis skirtas visuomenės sveikatos specialistams, visuomenei.

 

Daugiau skaitykite straipsnyje „Fitoterapija ir sveikata“, kuris yra publikuojamas  „Sveikatos mokymas – Patarimai“ skiltyje.

Lapkričio 14-ąją minimos Pasaulinė diabeto dienos tema – „Slaugytoja ir diabetas“ 2020.11.13

Statistika rodo, kad diabetu serga 1 iš 11 žmonių. 1922 m. Frederickas Bantingas kartu su Charlesu Bestu padarė perversmą medicinoje ir diabetu sergančių žmonių gyvenime – atrado insuliną. Insulinas – žmogaus kasoje gaminamas hormonas, kuris reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje. Būtent šio hormono pusiausvyros arba atsako į jį sutrikimas organizme lemia diabeto išsivystymą. F. Bantingo gimimo diena – lapkričio 14-oji – buvo pasirinkta kaip Pasaulinė diabeto diena. Daugiau skaitykite „Neinfekcinių ligų profilaktika – Ligų profilaktika“ skiltyje.

Pasaulinę dieną žuvusiesiems keliuose atminti - akcija „Neužgesk“ 2020.11.12

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras primena, kad kasmet trečiąjį lapkričio sekmadienį minima Pasaulinė diena žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti. 2020 metais ji minima lapkričio 15 d.

2005 m. Jungtinės Tautos ir Pasaulio sveikatos organizacija, siekdamos atkreipti dėmesį į kasdien eismo įvykiuose nukenčiančius žmones, priėmė rezoliuciją, kuria kreiptasi į šalių vyriausybes, kad kiekvienais metais lapkričio trečiasis sekmadienis būtų skirtas žuvusiesiems eismo įvykiuose paminėti. Nuo 2005 metų Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, ši diena minima kasmet. Ji skiriama atminti milijonus žuvusiųjų bei nukentėjusiųjų pasaulio keliuose, palaikyti jų artimuosius, šeimas, draugus ir bendruomenes. Tai diena, kai galime išreikšti dėkingumą įvykio metu pagalbą teikiančioms tarnyboms, nešančioms didžiulę kasdienę šios nelaimės naštą, bei prisiminti kainą, kurią sumoka nukentėjusios šeimos, bendruomenės ir valstybės, ir kartu ieškoti būdų, kaip ateityje išvengti mirčių ir sužalojimų keliuose. Daugiau skaitykite „Neinfekcinių ligų profilaktika – Sužalojimų prevencija“ skiltyje.

Nuotolinis seminaras „Gamta mieste ir su ja susijusi nauda sveikatai“ 2020.11.12

2020 m. lapkričio 11− 12 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) atstovybe Lietuvoje ir PSO Europos aplinkos ir sveikatos centru surengė nuotolinį dviejų dalių seminarą „Gamta mieste ir su ja susijusi nauda sveikatai“. Seminaras buvo skirtas pristatyti žaliųjų ir mėlynųjų zonų naudą sveikatai, pasidalinti gerąja praktika ir pristatyti įrankius, kurie leidžia modeliuoti žaliųjų ir (ar) mėlynųjų zonų vaidmenį miestuose. Seminaras remiamas Europos Sąjungos projekto „BlueHealth”. Seminare dalyvavo savivaldybių atstovai: savivaldybių planavimo skyrių, aplinkos skyrių, sveikatos skyrių, architektai, visuomenės sveikatos specialistai bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Jo metu vyko sinchroninis vertimas lietuvių ir anglų kalbomis. Daugiau skaitykite „Renginiai –  Įvykę renginiai“ skiltyje.

Vandens ir sveikatos protokolo uždavinių nustatymo ir ataskaitų parengimo ekspertų darbo grupės pasitarime dėmesys pandemijos COVID-19 valdymui 2020.11.10

2020 m. lapkričio 3 d. vyko nuotolinis dviejų dalių „Uždavinių nustatymo ir ataskaitų parengimo“, susijusių su Vandens ir sveikatos protokolo vykdymu, vienuoliktasis ekspertų darbo grupės pasitarimas. Pirmojoje pasitarimo dalyje PSO Europos aplinkos ir sveikatos centro Bonoje, Vokietijoje, Vandens ir klimato programų vadovas Oliveris Schmollas pristatė rekomendacijas „Vanduo, sanitarija, higiena ir atliekų tvarkymas COVID-19“.

 

 

 

Daugiau skaitykite  „Aplinkos sveikata  – Vandens ir sveikatos protokolas“ skiltyje.

Baigėsi iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai 2020“ Baigėsi iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai 2020“ 2020.11.09
Europos sveikos mitybos dieną dėmesys sveikatai palankiai bei tvariai mitybaiEuropos sveikos mitybos dieną dėmesys sveikatai palankiai bei tvariai mitybai 2020.11.05
Nuotolinis profesinio tobulinimo seminaras „Mokslu įrodytas teigiamas fizinio aktyvumo poveikis vaikų ir suaugusių sveikatai“Nuotolinis profesinio tobulinimo seminaras „Mokslu įrodytas teigiamas fizinio aktyvumo poveikis vaikų ir suaugusių sveikatai“ 2020.11.03
Individualių namų atsakingas šildymasIndividualių namų atsakingas šildymas 2020.10.26
Sukurtas Sveikatos elgsenos keitimo intervencijos modelisSukurtas Sveikatos elgsenos keitimo intervencijos modelis 2020.10.23
Kaip mokykla gali prisidėti mažinant poveikį klimato kaitai?Kaip mokykla gali prisidėti mažinant poveikį klimato kaitai? 2020.10.23
Kieto kuro ir atliekų deginimo poveikis sveikataiKieto kuro ir atliekų deginimo poveikis sveikatai 2020.10.20
Parengtos naujos lėtinių neinfekcinių ligų priežiūros mokyklose metodinės rekomendacijos visuomenės sveikatos specialistams, mokyklų administracijai ir mokyklų steigėjamsParengtos naujos lėtinių neinfekcinių ligų priežiūros mokyklose metodinės rekomendacijos visuomenės sveikatos specialistams, mokyklų administracijai ir mokyklų steigėjams 2020.10.16
Spalio 16-ąją minima Pasaulinė stuburo dienaSpalio 16-ąją minima Pasaulinė stuburo diena 2020.10.15
Pasaulinės maisto dienos tema „Augti, maitinti, palaikyti – kartu. Mūsų veiksmai – mūsų ateitis“Pasaulinės maisto dienos tema „Augti, maitinti, palaikyti – kartu. Mūsų veiksmai – mūsų ateitis“ 2020.10.15

 

 

Renginių ir minėtinų dienų kalendorius
tarp
2020 metų lapkritis
Pr A T K Pn Š S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
tarp
tarp
Naujienų prenumerata:
tarp

REGISTRACIJOS INSTRUKCIJA

PASLAUGŲ KAINOS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

APRAŠAS

 

 

 

tarp tarp

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 
Kalvarijų g. 153, LT-08352, Vilnius 
įm. k. 191347976 
tel. (8 5) 270 0107, faks. (8 5) 273 7397 
El. paštas smlpc@smlpc.lt
Svetainė www.smlpc.lt

 

Aplinkos sveikatos skyrius, Sveikatos mokymo skyrius 
Vytauto g. 87, LT-21105 Trakai, 
tel. (8 528) 55 893, faks. (8 528) 55 936

  

tarp
Centro steigėja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos Svetainių kūrimas, seo paslaugos