Svetainės medis Klauskite Neįgaliems Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

Apie mus |Struktūra ir kontaktai |Teisinė informacija |Veikla |Kaip mus rasti |Klauskite
tarp

 

 

Su mumis galima susisiekti:

Tel. (85) 270 0107, (85) 236 04 99 Faks. (85) 273 7397
El. paštu smlpc@smlpc.lt

 

 

 

    

 

 

   

Free web Counter Log Counter powered by  http://www.myusersonline.com
keyword finder

 

Aktualijos
Trakų rajono savivaldybės gyventojų sveikatinimo programoje – ir paplūdimio tinklinis 2014.07.21

Aktyvus bendruomenės narių laisvalaikis ir sveikatos stiprinimas, jaunimo užimtumas sportine veikla, traumų vasarą prevencija – tai Onuškyje surengto bendruomenės paplūdimio turnyro tikslai.
Įgyvendindami Trakų rajono savivaldybės gyventojų sveikatinimo programą šį turnyrą – sveikatingumo renginį „Paplūdimio tinklinis – aktyvus ir sveikas laisvalaikis“ – organizavo Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC). Svari Onuškio bendruomenės pirmininkės Liudos Korsanovienės, Onuškio seniūnijos seniūnės Zitos Aniulienės, Onuškio Donato Malinausko vidurinės mokyklos direktorės Rimos Blikertienės pagalba.

img   Plačiau
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja apie maudyklų vandens kokybę 2014.07.21

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, įvertinęs gautus liepos mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, pažymi, kad kai kuriose maudyklose vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų, todėl maudytis jose nėra saugu.

img   Plačiau
Liepos mėnesio pradžioje 3,6 proc. tirtų maudyklų buvo nustatyta trumpalaikė tarša 2014.07.21

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, vertindamas gautus liepos mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, praneša, kad kai kuriose maudyklose vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų, todėl maudytis juose nėra saugu.
Informacijos apie maudyklų vandens kokybę dar nėra gauta iš Klaipėdos miesto, Plungės, Skuodo, Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Širvintų rajonų maudyklų, patvirtintų 2013 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-554.
Liepos mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai rodo, kad 3,6 proc. tirtų maudyklų buvo nustatyta trumpalaikė tarša. Gauti rezultatai apie 90 maudyklų vandens kokybę iš 112 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų.

Daugiau skaitykite skiltyje Pranešimai žiniasklaidai

Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija: klimato kaita vyksta čia ir dabar 2014.07.04

Visame pasaulyje garsiai kalbama apie klimato kaitos poveikį žmonių migracijai, stichijoms, biologinei įvairovei, metų laikams, kosmonautikai, ledynams ir vandens lygiui, žmonių sveikatai, žemės ūkiui, atskiroms valstybėms, atmosferai. Visoms šioms sritims klimato kaitos poveikį stebėti ir vertinti 1988 m. Pasaulinė meteorologijos organizacija (angl. The World Meteorological Organisation, WMO) ir Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programa (angl. United Nations Environment Programme, UNEP), siekdamos pagerinti visuomenės informuotumą apie klimato kaitą ir atlikti klimato kaitos keliamos rizikos vertinimą, įsteigė mokslo instituciją − Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinę klimato kaitos komisiją (angl. The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Šios komisijos nariai iš 195 pasaulio šalių savanorystės principu apžvelgia bei vertina naujausią mokslinę, techninę, socialinę bei ekonominę informaciją ir savo svarias išvadas pateikia klimato kaitos ataskaitose.

Daugiau skaitykite skiltyje Aplinkos sveikata – Klimatas ir sveikata

Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo uždavinių nustatymas, pažangos įvertinimas ir ataskaitų rengimas 2014.07.04

1992 m. Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolas yra tarpvalstybinė sutartis, kurią Lietuva ratifikavo 2004 metais. Jos pagrindinis tikslas yra apsaugoti žmonių sveikatą ir gerovę, gerinti vandens valdymą. Kad ši sutartis būtų įgyvendinta, reikia numatyti siektinus uždavinius visose vandens srityse. Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo uždaviniams nustatyti, pažangai vertinti ir vadovauti ataskaitų rengimui yra įsteigta tarptautinė šalių, ratifikavusių Vandens ir sveikatos protokolą, ekspertų grupė. Šitos grupės tikslas – padėti šalims, ratifikavusioms Vandens ir sveikatos protokolą, nustatyti jo įgyvendinimo uždavinius bei vertinti pasiekimus. Uždavinių nustatymo ir ataskaitų rengimo ekspertų grupės veikloje nuo pat jos įsteigimo dalyvauja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro visuomenės sveikatos specialistai.

Daugiau skaitykite skiltyje Aplinkos sveikata - Vandens ir sveikatos protokolas

Kviečiame visuomenės sveikatos specialistus registruotis į kvalifikacijos tobulinimo kursus 2014.07.04

Kviečiame slaugytojus ir dietologus, taip pat kitus visuomenės sveikatos specialistus, planuojančius atlikti visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ar norinčius pagilinti šios srities žinias, registruotis į 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursus. Kursų organizatorius VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“ siekia išsiaiškinti, kuriuose Lietuvos miestuose susirinktų pilna (-os) grupė (-ės), t.y. 25 visuomenės sveikatos specialistai, į kvalifikacijos kėlimo kursus „Traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių sąlygotų būklių prevencija”, „Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija” arba „Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligų prevencija”.

img   Plačiau
1 proc. tirtų maudyklų vanduo neatitiko higienos normos reikalavimų 2014.07.01

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad birželio mėnesio antrosios pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai rodo, kad 1 proc. tirtų maudyklų neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų. Gauti rezultatai apie 104 maudyklų vandens kokybę iš 112 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų.
Informacijos apie maudyklų vandens kokybę birželio mėnesio antrojoje pusėje nėra gauta iš Druskininkų miesto, Alytaus, Radviliškio, Zarasų, Širvintų rajonų.

Daugiau skaitykite skiltyje Pranešimai žiniasklaidai

Parengta 2014 m. dainų šventės dalyvio sveikatos atmintinė 2014.06.26

Dainų šventė žavi ir nepakartojama, jeigu esate sveiki ir saugūs. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras parengė 2014 m. dainų šventės dalyvio sveikatos atmintinę. Atmintinėje patariama ką daryti žmogui nualpus, užspringus, apsinuodijus maistu, susižeidus (lūžus kaulams, įvykus sąnarių, raiščių, raumenų ir sausgyslių patempimams), ištikus saulės smūgiui. Taip pat joje nurodyti telefonai, kuriais galėsite išsikviesti skubią medicinos pagalbą. „2014 m. dainų šventės dalyvio sveikatos atmintinę“ rasite Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės www.smlpc.lt. skiltyje „Atmintinės, lankstukai, plakatai−Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai“.

Prancūzijoje tarptautinio renginio „Darnus judumas geresnei sveikatai ir aplinkai“ estafetės lazdelė perduota lietuviams 2014.06.26

Nuo 2002 m. Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (toliau − JT EEK) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau − PSO) Europos regioninio biuro vykdoma Europos programa „Transportas, aplinka ir sveikata“ (angl. Transport, Health and Environment Pan-European Programme, THE PEP) siekiama plėtoti politikos kryptis, kurios padėtų maksimaliai padidinti teigiamą transporto poveikį aplinkai ir sveikatai. Tam yra didelis potencialas – fiziškai aktyvus judumas (ėjimas pėsčiomis ir važiavimas dviračiu) ir efektyvus bei prieinamas viešasis transportas. Jų pagrindinis privalumas yra oro taršos, triukšmo ir šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio mažinimas, energijos vartojimo mažinimas, fizinio aktyvumo skatinimas (dėl to sumažėja širdies ir kraujagyslių ligų, 2-ojo tipo cukrinio diabeto, kai kurių vėžio formų ir hipertenzijos rizika), transporto spūsčių mažėjimas, kelių eismo saugumo gerėjimas, geresnė kraštovaizdžio apsauga ir miesto aplinkos optimizavimas. Be to, sudarant galimybę ėjimui pėsčiomis, važiavimui dviračiu (o tai nereikalauja didelių išlaidų) ir vystant efektyvų ir prieinamą viešąjį transportą mažinama galimybės naudotis transportu nelygybė ir kartu didinamas darbo vietų, išsilavinimo ir laisvalaikio prieinamumas.

Daugiau skaitykite skiltyje Aplinkos sveikata - Transportas, aplinka ir sveikata

Parengta Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų akcijos ,,Būkim žinomi, būkim matomi 2013, 2014 metų“ rezultatų analizė 2014.06.26

Pažymint Vaikų sveikatos metus ir vykdant 2014 m. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro veiklos plano 22 priemonės 22.1. ir 22.2 punktus, Vaikų sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos administratorė Dalia Sabaliauskienė atliko Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų akcijos ,,Būkim žinomi, būkim matomi 2013, 2014 metų“ rezultatų analizę. Peržiūrėjus 360 Lietuvos sveikatą stiprinančių tinklui priklausančių mokyklų interneto svetaines, nustatyta, kad akcijoje „Būkim žinomi, būkim matomi 2014 m.“ dalyvavo 167 mokyklos, t. y. 46,4 proc. visų tinklo narių (51 ikimokyklinio ugdymo mokykla ir 116 kitų mokyklų). Tenka konstatuoti, kad nedalyvavusių akcijoje mokyklų skaičius – 193, t. y. 53,6 proc. – yra per didelis ir skatina inicijuoti kitas panašias priemones. Daugiau skaitykite tinklalapio www.smlpc.lt skiltyje „Veikla – Tyrimai ir analizės“.

Su narkomanija susijusios pasekmės – mirtys nuo perdozavimo ir ŽIVSu narkomanija susijusios pasekmės – mirtys nuo perdozavimo ir ŽIV 2014.06.23
Statistika rodo: Lietuvoje žmonės dažniausiai nuskęsta natūraliuose vandens telkiniuoseStatistika rodo: Lietuvoje žmonės dažniausiai nuskęsta natūraliuose vandens telkiniuose 2014.06.19
Profesinio tobulinimo kursai savivaldybių sveikatos priežiūros specialistams, vykdantiems sveikatos priežiūrą mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoseProfesinio tobulinimo kursai savivaldybių sveikatos priežiūros specialistams, vykdantiems sveikatos priežiūrą mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2014.06.19
Kvalifikacijos tobulinimo kursai Alytuje „Traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių sąlygotų būklių prevencija“Kvalifikacijos tobulinimo kursai Alytuje „Traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių sąlygotų būklių prevencija“ 2014.06.20
Kvalifikacijos tobulinimo kursai Vilniuje „Traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių sąlygotų būklių prevencija“Kvalifikacijos tobulinimo kursai Vilniuje „Traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių sąlygotų būklių prevencija“ 2014.06.19
Kvalifikacijos tobulinimo kursai Vilniuje „Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“Kvalifikacijos tobulinimo kursai Vilniuje „Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“ 2014.06.19
Birželio mėnesio pirmoje pusėje ne visų maudyklų vanduo buvo švarusBirželio mėnesio pirmoje pusėje ne visų maudyklų vanduo buvo švarus 2014.06.17
Kaip apsaugoti vaikus nuo sužalojimų namuose? Patarimai ir priemonėsKaip apsaugoti vaikus nuo sužalojimų namuose? Patarimai ir priemonės 2014.06.16
Jaunųjų šaulių stovykloje įvyko sveikatinimo renginys „Noriu sveikai ir prasmingai gyventi“ Jaunųjų šaulių stovykloje įvyko sveikatinimo renginys „Noriu sveikai ir prasmingai gyventi“ 2014.06.16
Pesticidai ir jų poveikis žmogaus sveikataiPesticidai ir jų poveikis žmogaus sveikatai 2014.06.13

 

 

Renginių ir minėtinų dienų kalendorius
tarp
2014 metų liepa
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
tarp
tarp
Naujienų prenumerata:
tarp
tarp
Apklausa
Ar dažnai profilaktiškai mankštinatės?
tarp

 

 

 

tarp tarp

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 
Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius 
įm. k. 191347976 
tel. (85) 270 0107, faks. (85) 273 7397 
El. paštas smlpc@smlpc.lt
Svetainė www.smlpc.lt

tarp

Sveikatos mokykla 
Vytauto g. 87, LT-21105 Trakai, 
tel. (8 528) 55 893, faks. (8 528) 55 936

  

tarp
Centro steigėja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos web design