Svetainės medis Klauskite Neįgaliems Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

Apie mus |Struktūra ir kontaktai |Teisinė informacija |Veikla |Kaip mus rasti |Klauskite
tarp

 

 

Su mumis galima susisiekti:

Tel. (85) 270 0107, (85) 236 04 99 Faks. (85) 273 7397
El. paštu smlpc@smlpc.lt

 

 

 

    

 

 

   

Free web Counter Log Counter powered by  http://www.myusersonline.com
keyword finder

 

Aktualijos
Aplinkos apsaugos sektoriaus specialistai tobulinosi aplinkos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo srityje 2014.12.19

2014 m. gruodžio 15–16 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su UAB „Eurointegracijos projektai“organizavo 16 val. trukmės aplinkos apsaugos specialistų mokymus, kurių tikslas – didinti ir plėtoti aplinkos apsaugos sektoriuje dirbančiųjų specialistų supratimą apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.
Mokymai vyko įgyvendinant projekto „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo plėtojimas Lietuvoje“ (projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-04-001) 1.3.3 veiklos „Mokymo programų parengimas supratimui apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą plėtoti įvairiuose sektoriuose ir mokymų organizavimas“ 1.3.3.5 poveiklę „Aplinkos apsaugos sektoriaus specialistų mokymo programa supratimui apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą plėtoti“. Mokymo programa yra patvirtinta Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 27MP-76 ir suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Daugiau skaitykite skiltyje Aplinkos sveikata – Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

Medicininių atliekų tvarkymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2014.12.15

Nuo 2013 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja higienos norma HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“. Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija šią higienos normą parengė, siekiant medicininių atliekų tvarkymo sveikatos priežiūros įstaigose reglamentavimą suderinti su bendrą atliekų tvarkymo sistemą reglamentuojančiais teisės aktais (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016), Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, (Žin., 1999, Nr. 63-2065), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720) ir nustatyti privalomus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, užtikrinančius tinkamą medicininių atliekų tvarkymą sveikatos priežiūros įstaigose.
2014 m. gruodžio 10 d. Santariškių klinikose įvyko seminaras – diskusija medicininių atliekų tvarkymo tema. Į šį renginį susirinko asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros institucijų darbuotojai, atsakingi už medicininių atliekų tvarkymą, aptarti, kaip sekasi taikyti higienos normą HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ ir tvarkyti medicinines atliekas asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, odontologijos kabinetuose), ką dar reikėtų keisti, kaip reikėtų papildyti naująją higienos normą.

Daugiau skaitykite skiltyje Aplinkos sveikata - Medicininių atliekų tvarkymas

Žemės ūkio sektoriaus specialistų mokymai, skirti didinti supratimą apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (16 val.) 2014.12.09

2015 m. sausio 26–27 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su UAB „Eurointegracijos projektai“ viešbutyje „Šarūnas“ konferencijų salėje Nr. 3 (Raitininkų g. 4, Vilnius) organizuoja mokymus „Žemės ūkio sektoriaus specialistų mokymo programa supratimui apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą plėtoti“ (16 val.).
Mokymų organizatorius (UAB „Eurointegracijos projektai“) apmoka 6 mokymų dalyvių apgyvendinimo išlaidas bei visiems mokymų dalyviams kiekvieną mokymų dieną organizuoja ir apmoka kavos ir pietų pertraukas. Kviečiame registruotis į mokymus, užpildant registracijos formą (pridedama) ir atsiunčiant el. paštu i.steponavicius@eip.lt arba skambinant telefonu 8 656 76 391 iki 2015 m. sausio 22 d. Registracijos patvirtinimas bus išsiųstas elektroniniu paštu po to, kai organizatoriai gaus iš Jūsų užpildytą registracijos formą. Dalyvių skaičius yra ribotas.

Daugiau skaitykite skiltyje Renginiai – Mūsų įstaigos renginiai

Turizmo sektoriaus specialistų mokymai, skirti didinti supratimą apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (16 val.) 2014.12.09

2015 m. sausio 19–20 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su UAB „Eurointegracijos projektai“ viešbutyje „Šarūnas“ konferencijų salėje Nr. 3 (Raitininkų g. 4, Vilnius) organizuoja mokymus „Turizmo apsaugos sektoriaus specialistų mokymo programa supratimui apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą plėtoti“ (16 val.).
Mokymų organizatorius (UAB „Eurointegracijos projektai“) apmoka 6 mokymų dalyvių apgyvendinimo išlaidas bei visiems mokymų dalyviams kiekvieną mokymų dieną organizuoja ir apmoka kavos ir pietų pertraukas. Kviečiame registruotis į mokymus, užpildant registracijos formą (pridedama) ir atsiunčiant el. paštu i.steponavicius@eip.lt arba skambinant telefonu 8 656 76 391 iki 2015 m. sausio 15 d. Registracijos patvirtinimas bus išsiųstas elektroniniu paštu po to, kai organizatoriai gaus iš Jūsų užpildytą registracijos formą. Dalyvių skaičius yra ribotas.

Daugiau skaitykite skiltyje Renginiai – Mūsų įstaigos renginiai

Transporto sektoriaus specialistų mokymai, skirti didinti supratimą apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (16 val.) 2014.12.09

2015 m. sausio 12–13 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su UAB „Eurointegracijos projektai“ viešbutyje „Šarūnas“ konferencijų salėje Nr. 3 (Raitininkų g. 4, Vilnius) organizuoja mokymus „Transporto apsaugos sektoriaus specialistų mokymo programa supratimui apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą plėtoti“ (16 val.).
Mokymų organizatorius (UAB „Eurointegracijos projektai“) apmoka 6 mokymų dalyvių apgyvendinimo išlaidas bei visiems mokymų dalyviams kiekvieną mokymų dieną organizuoja ir apmoka kavos ir pietų pertraukas. Kviečiame registruotis į mokymus, užpildant registracijos formą (pridedama) ir atsiunčiant el. paštu i.steponavicius@eip.lt arba skambinant telefonu 8 656 76 391 iki 2015 m. sausio 8 d. Registracijos patvirtinimas bus išsiųstas elektroniniu paštu po to, kai organizatoriai gaus iš Jūsų užpildytą registracijos formą. Dalyvių skaičius yra ribotas.

Daugiau skaitykite skiltyje Renginiai – Mūsų įstaigos renginiai

Energetikos sektoriaus specialistų mokymai, skirti didinti supratimą apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (16 val.) 2014.12.09

2015 m. sausio 5–6 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su UAB „Eurointegracijos projektai“ viešbutyje „Šarūnas“ konferencijų salėje Nr. 3 (Raitininkų g. 4, Vilnius) organizuoja mokymus „Energetikos apsaugos sektoriaus specialistų mokymo programa supratimui apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą plėtoti“ (16 val.).
Mokymų organizatorius (UAB „Eurointegracijos projektai“) apmoka 6 mokymų dalyvių apgyvendinimo išlaidas bei visiems mokymų dalyviams kiekvieną mokymų dieną organizuoja ir apmoka kavos ir pietų pertraukas. Kviečiame registruotis į mokymus, užpildant registracijos formą (pridedama) ir atsiunčiant el. paštu i.steponavicius@eip.lt arba skambinant telefonu 8 656 76 391 iki š. m. gruodžio 30 d. Registracijos patvirtinimas bus išsiųstas elektroniniu paštu po to, kai organizatoriai gaus iš Jūsų užpildytą registracijos formą. Dalyvių skaičius yra ribotas.

Daugiau skaitykite skiltyje Renginiai – Mūsų įstaigos renginiai

Transporto sektorius ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 2014.12.08

Tokie ekonomikos sektoriai kaip transporto, žemės ūkio, aplinkos apsaugos daro didelę įtaką sveikatai. Pavyzdžiui, transportas yra vienas svarbiausių sveikatos rizikos veiksnių, lemiančių nelaimingus transporto įvykius ir traumas, oro taršą ir triukšmą. „Sveika transporto politika“ gali padėti sumažinti šią riziką, taip pat skatinti gyventojus eiti pėsčiomis ir važinėti dviračiu.
Didėjant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) svarbos įvairiems ekonomikos sektoriams supratimui, jis vis dažniau naudojamas kaip priemonė, padedanti įvertinti transporto infrastruktūros projektų poveikį gyventojų sveikatai. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) PVSV apibrėžia kaip priemonę, kuria galima įvertinti skirtingų sektorių politikos, planų ir projektų poveikį sveikatai, naudojant kiekybinius ir kokybinius metodus. Svarbiausias PVSV tikslas yra suprasti, kaip projektų veiklų atskiri elementai, veiksniai ir priemonės lemia bendrą poveikį visuomenės sveikatai.

Daugiau skaitykite skiltyje Aplinkos sveikata - Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

Komisijos sprendimas dėl mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis ir leidimo tęsti veiklą 2014.12.08

Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija (toliau-Komisija) nagrinėjo mokyklų prašymus dėl pripažinimo sveikatą stiprinančia mokykla (toliau-SSM) ar dėl SSM veiklos pratęsimo. Iš viso buvo pateikta 26 prašymai iš įvairių ugdymo mokyklų. Komisija aptarė sveikatos stiprinimo programų vertinimo rezultatus ir priėmė galutines vertinimo išvadas.

Daugiau skaitykite skiltyje Vaikų sveikata – Sveikatą stiprinanti mokykla – Šalies sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo renginiai

Lietuvoje atliekamas ikimokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų namuose paplitimo ir priežasčių tyrimas 2014.12.04

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutu Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtinto Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių plano priemonę „Atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų namuose paplitimo ir priežasčių tyrimą Lietuvoje“.
Tyrimas atliekamas siekiant įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų (0–6 m. imtinai) sužalojimų namuose paplitimą Lietuvoje. Tyrime dalyvauja 23 savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, tyrimo apklausos laikotarpiu vykdę ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Respondentais pasirinkti ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai/globėjai. Specialiai šiam tyrimui parengtus klausimynus užpildyti paprašė savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai, vykdantys vaikų sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurams buvo išsiųsta 2090 tyrimo anketų, proporcingai jas padalinus pagal savivaldybės visuomenės sveikatos biuro aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio (0–6 m. imtinai) amžiaus vaikų skaičių. Užpildyta 85,2 proc. pateiktų anketų. Tyrimo analizei atrinktos 1505 tyrimo kriterijus atitinkančios anketos.

Daugiau skaitykite skiltyje Neinfekcinių ligų profilaktika – Sužalojimų prevencija

Aplinkos apsaugos sektoriaus specialistų mokymai, skirti didinti supratimą apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą 2014.12.04

2014 m. gruodžio 15–16 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su UAB „Eurointegracijos projektai“ viešbutyje „Šarūnas“ konferencijų salėje Nr. 3 (Raitininkų g. 4, Vilnius) organizuoja valstybės tarnautojų mokymus „Aplinkos apsaugos sektoriaus specialistų mokymo programa supratimui apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą plėtoti“ (16 val.).
Mokymų organizatorius (UAB „Eurointegracijos projektai“) apmoka 6 mokymų dalyvių apgyvendinimo išlaidas bei visiems mokymų dalyviams kiekvieną mokymų dieną organizuoja ir apmoka kavos ir pietų pertraukas. Kviečiame registruotis į mokymus, užpildant registracijos formą (pridedama) ir atsiunčiant el. paštu i.steponavicius@eip.lt arba skambinant telefonu 8 656 76 391 iki š. m. gruodžio 10 d. Registracijos patvirtinimas bus išsiųstas elektroniniu paštu po to, kai organizatoriai gaus iš Jūsų užpildytą registracijos formą. Dalyvių skaičius yra ribotas.

Daugiau skaitykite skiltyje Renginiai – Mūsų įstaigos renginiai

Parengtas metodinis – informacinis leidinys „Fizinio aktyvumo renginių organizavimas ir vertinimas“Parengtas metodinis – informacinis leidinys „Fizinio aktyvumo renginių organizavimas ir vertinimas“ 2014.12.02
Seminaras-diskusija aktualiais medicininių atliekų tvarkymo klausimaisSeminaras-diskusija aktualiais medicininių atliekų tvarkymo klausimais 2014.12.02
Parengta „Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų miego, fizinio aktyvumo ir savijautos įvertinimo“ tyrimo medžiagaParengta „Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų miego, fizinio aktyvumo ir savijautos įvertinimo“ tyrimo medžiaga 2014.12.01
Neįgaliųjų sveikatos stiprinimas skatinant sveikesnę gyvensenąNeįgaliųjų sveikatos stiprinimas skatinant sveikesnę gyvenseną 2014.12.01
Parengtas „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo vadovas“Parengtas „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo vadovas“ 2014.12.01
Profesinio tobulinimo kursai specialistams, vykdantiems kenkėjų kontrolęProfesinio tobulinimo kursai specialistams, vykdantiems kenkėjų kontrolę 2014.11.27
Neinfekcinių ligų profilaktika savivaldybėseNeinfekcinių ligų profilaktika savivaldybėse 2014.12.01
Koks yra miego poveikis sveikatai?Koks yra miego poveikis sveikatai? 2014.12.01
Trakuose vyko seminaras patyčių prevencijos temaTrakuose vyko seminaras patyčių prevencijos tema 2014.11.27
Daug gerų emocijų mokyklų bendruomenėms suteikė Vaikų sveikatos metams skirta akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė“Daug gerų emocijų mokyklų bendruomenėms suteikė Vaikų sveikatos metams skirta akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė“ 2014.11.27

 

 

Renginių ir minėtinų dienų kalendorius
tarp
2014 metų gruodis
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
tarp
tarp
Naujienų prenumerata:
tarp
tarp
Apklausa
Ar dažnai profilaktiškai mankštinatės?
tarp

 

 

 

tarp tarp

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 
Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius 
įm. k. 191347976 
tel. (85) 270 0107, faks. (85) 273 7397 
El. paštas smlpc@smlpc.lt
Svetainė www.smlpc.lt

tarp

Sveikatos mokykla 
Vytauto g. 87, LT-21105 Trakai, 
tel. (8 528) 55 893, faks. (8 528) 55 936

  

tarp
Centro steigėja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos web design